Berichten laden...
 • De jonge-kind specialisten zijn echte ambassadeurs voor hun doelgroep

  Werken met jonge kinderen is iedere dag een uitdagende en verrassende ontdekkingsreis. Van leerkrachten wordt flexibiliteit, sensitiviteit en creativiteit verwacht om aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen tegemoet te kunnen komen. In het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek werken elke dag veel mensen samen om kansen voor alle leerlingen te bieden. Binnen het Samenwerkingsverband zijn er professionals met expertise op het gebied van taal, autisme, hoogbegaafdheid en jonge kind. Dit schooljaar zijn we samen met jonge kind specialisten een traject gestart dat aansluit bij het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband PO: Passend Onderwijs met als thema: Samen leren en werken aan inclusiever onderwijs in de Zaanstreek: Ieder kind doet mee (SWV, 2022).

 • Webinar trauma sensitief

  “Traumasensitief onderwijs is gericht op het vergroten van de veerkracht van alle kinderen. Het helpt alle kinderen om beter om te gaan met stress, waardoor ze beter toekomen aan schoolse taken.”(Coppens e.a. 2021).

 • Webinar Hoogbegaafdheid

  Annemieke Weterings-Helmons MEP is als lerarenopleider gespecialiseerd in begaafdheid en in rekenen. Ze is vanuit haar eigen bedrijf Weterings Onderwijs Op Maat ontwikkelaar en Velon geregistreerd lerarenopleider. Samen met Eleonoor van Gerven ontwikkelde zij de geaccrediteerde post-hbo-registeropleiding Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen en de kopstudie Begeleiding van onderpresterende leerlingen. Naast deze opleidingen ontwikkelt en verzorgt zij korte cursussen, workshops en maatwerktrajecten over begaafdheidsonderwijs. Daarnaast is ze werkzaam als studiecoach, docent en ontwikkelaar binnen de Master EN-opleiding van de Fontys Hogeschool OSO.

 • Webinar TOS

  Anouk Middelkoop-van Erp is sinds 1996 betrokken bij leerlingen met spraak, taal -en gehoorproblemen. Sinds 2005 is zij hogeschooldocent bij Fontys OSO (Master Educational Needs). In deze rol leidt zij leerkrachten en begeleiders op. Zij is nauw betrokken bij ontwikkeling, uitvoering van modules en praktijkgericht onderzoek op het gebied van spraak, taal- en gehoorproblemen.