Ondersteuning in de Zaanstreek

Niet een kind hoeft zich aan te passen, als onderwijsprofessional stem je het onderwijsaanbod, de begeleiding, hulpmiddelen en de leeromgeving af op wat een kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

Met jouw team werk je hiervoor samen met ouders, jeugdteams en andere samenwerkingspartners. In ons samenwerkingsverband zorgen wij er samen voor dat ieder kind zich – liefst in de eigen buurt – goed kan ontwikkelen. Welke ondersteuning bieden wij daarvoor en hoe organiseren wij dat?

Goede basisondersteuning

Goede basisondersteuning is de basis voor passend en inclusiever onderwijs. Hoe die basisondersteuning eruit ziet, schrijft elke school op in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Over de minimale kwaliteit van de basisondersteuning die elke school biedt, hebben wij in het samenwerkingsverband afspraken gemaakt.

Download

Extra ondersteuning

Heeft een kind extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen? Dan bied je dat met je team meestal zelf op de basisschool in de vorm van een zogenoemd arrangement.

Samen met ouders en liefst ook het kind zelf, maak je een passende aanpak en kijkt naar:

  • de verschillende ontwikkelingsgebieden
  • beschermende en belemmerende factoren in het onderwijs
  • thuis en in de vrije tijd
  • ondersteuningsbehoeften van de leraar, school en ouders
  • ontwikkelingsdoelen
  • of de inzet van jeugdhulp of expertise van een samenwerkingspartner wenselijk is

Krijgt een kind extra ondersteuning, dan maak je altijd een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staat ook het ‘Totaal ontwikkel plan’. Hierin schrijf je op welke ondersteuning een kind krijgt, hoe we de effecten daarvan volgen en op welke momenten je de aanpak eventueel bijstelt. Met die aanpak (dit heet het handelingsdeel) moeten ouders ook instemmen.

Inloggen

Extra ondersteuning met toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Soms heeft een kind intensievere extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen op de basisschool, of in het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband.

De basisschool vraagt een TLV aan. Gaat een kind nog niet naar school en blijkt in die voorschoolse periode al dat het speciaal (basis)onderwijs de enige mogelijkheid is voor een kind om zich goed te ontwikkelen, dan vraagt die ‘ontvangende’ school de TLV aan.

Je betrekt ouders altijd bij een TLV-aanvraag. Willen ouders niet en vind je als school een TLV wel noodzakelijk, dan kun je die ook zonder instemming van ouders aanvragen. Gelukkig komt dit bijna niet voor. Ouders worden altijd uitgenodigd voor een gesprek.

Zijn ouders het niet eens met wat het samenwerkingsverband besluit over de TLV, dan kunnen zij in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie. Bij de TLV-aanvraag informeer je ouders daarover.

Een kleine groep kinderen met zeer complexe ondersteuningsvragen kan met een TLV tijdelijk of voor een langere periode naar het speciaal (basis)onderwijs. We kijken regelmatig of een kind – eventueel met extra ondersteuning – kan overstappen naar de reguliere basisschool.

Download

Contact TLV-procedure
Nicolien Levering
Secretaresse

Werkdagen: ma, di, vr.
tlv-secretariaat@swvpozaanstreek.nl
06 29 09 31 15