Besturen en scholen

Scholen en besturen in de Zaanstreek werken met elkaar samen om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten op wat leerlingen nodig hebben om zich goed te ontwikkelen.

Hier vind je alle samenwerkende onderwijsorganisaties bij elkaar.

  • obs = openbare basisschool
  • ebs = evengelische basisschool
  • cbs = christelijke basisschool
  • jps = jenaplanbasisschool
  • icbs = interconfessionele basisschool
  • rk = rooms-katholieke bassischool
  • ibs = islamitische basisschool
  • go = gespecialiseerd onderwijs
  • sbo = speciaal basisonderwijs