Passend ontwerpen Jonge Kind webinar 3 – Trauma Sensitief

Door Bertine de Vroedt

Trauma sensitief onderwijs

“Traumasensitief onderwijs is gericht op het vergroten van de veerkracht van alle kinderen. Het helpt alle kinderen om beter om te gaan met stress, waardoor ze beter toekomen aan schoolse taken.”(Coppens e.a. 2021).

Ingrijpende gebeurtenissen en trauma

Niet alle ingrijpende gebeurtenissen leiden tot een trauma! Dit hangt van meerdere factoren af:

Veerkracht van de leerling – sociale steun uit omgeving -leeftijd (hoe jonger, hoe meer risico) – eerdere stressvolle of traumatische ervaringen- type gebeurtenis (met name interpersoonlijke gewelddadige gebeurtenissen meer risico)

 

Wat is de invloed van traumasensitief onderwijs?

NRO onderzoek (2022):
Na implementatie van traumasensitief onderwijs:

 • Leraren voelen zich competenter in aanpassen van instructie en orde handhaven (self-efficacyis vergroot)
 • Leraar-leerling interacties zijn positiever
 • Leerling-leerling relaties zijn positiever
 • Klassenklimaat beter

Het zijn van een co-regulator

 • Voorwaarde: zelf over goede regulatievaardigheden beschikken
 • Als leerling te gestresstis: eerst samen rustig worden
 • Spiegel de ervaring van de leerling, waardoor hij meer grip krijgt op emoties, gedachten en gedrag
 • Gebruik een time-in in plaats van een time-out
 • Breng (via observatie) de beginnende zelfregulatievaardigheden van leerlingen in kaart
 • Geef erkenning voor deze vaardigheden
 • Doe activiteiten met leerlingen die stress kunnen helpen bestrijden   Ontwikkel samen met de leerling een taal, nodig leerlingen ook uit om alternatieve woorden te gebruiken
 • Maak gebruik van een spanningsmeter of gevoelsthermometer

Meer over: