Passend ontwerpen Jonge Kind webinar 2

Door Anouk Middelkoop van Erp

Taal verwerven = 'gelegentijd'

Op 31 oktober gaf Anouk van Middelkoop van Erp een webinar voor onderwijsprofessionals van scholen die vallen onder het Samenwerkingsverband.

Anouk Middelkoop-van Erp is sinds 1996 betrokken bij leerlingen met spraak, taal -en gehoorproblemen. Sinds 2005 is zij hogeschooldocent bij Fontys OSO (Master Educational Needs). In deze rol leidt zij leerkrachten en begeleiders op. Zij is nauw betrokken bij ontwikkeling, uitvoering van modules en praktijkgericht onderzoek op het gebied van spraak, taal- en gehoorproblemen.

Taal problemen

Kinderen met taalproblemen hebben meer tijd nodig zich bewust te worden van de betekenis van de symbolen en de structuur van de taal om zo taal te verwerven. Het kind moet gelegenheid krijgen te reflecteren op de inhoud en de vorm van communicatie. Reflectie op eigen taal en die van de omgeving.

Kinderen met taalproblemen hebben meer tijd nodig zich bewust te worden van de betekenis van de symbolen en de structuur van de taal om zo taal te verwerven. Het kind moet gelegenheid krijgen te reflecteren op de inhoud en de vorm van communicatie. Reflectie op eigen taal en die van de omgeving.

  • Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
  • Pedagogisch-didactisch handelen
  • Taal en gedrag
  • TOS en meertaligheid
  • TOS en ASS

Meer over de webinar: