Passend ontwerpen Jonge Kind webinar 1 Hoogbegaafdheid

Door Annemieke Weterings – Helmons

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Annemieke Weterings-Helmons MEP is als lerarenopleider gespecialiseerd in begaafdheid en in rekenen. Ze is vanuit haar eigen bedrijf Weterings Onderwijs Op Maat ontwikkelaar en Velon geregistreerd lerarenopleider. Samen met Eleonoor van Gerven ontwikkelde zij de geaccrediteerde post-hbo-registeropleiding Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen en de kopstudie Begeleiding van onderpresterende leerlingen. Naast deze opleidingen ontwikkelt en verzorgt zij korte cursussen, workshops en maatwerktrajecten over begaafdheidsonderwijs. Daarnaast is ze werkzaam als studiecoach, docent en ontwikkelaar binnen de Master EN-opleiding van de Fontys Hogeschool OSO.

Leren dankzij onderwijs of ondanks onderwijs

Op de agenda in deze webinar:

Signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong

  • Paradigma’s binnen begaafdheid
  • Leer en persoonlijkheidskenmerken
  • Kijken en zien

 

Verrijken m.b.v van Bloom

  • Niveaus van Bloom
  • Inspiratie vanuit denksleutels

Herkennen ‘het moment dat de bel afgaat’

  • Ouders en leraar: zien jullie hetzelfde?
  • Sluit de informatie van peuterspeelzaal aan?
  • Wat is het voordeel van samen kijken?
  • Het verschil tussen kijken en zien
  • Slechts insluiten nooit uitsluiten

Meer over de webinar: