Berichten laden...
 • Door een sterke ketensamenwerking kan het kind tot bloei komen

  Inclusief onderwijs voor iedere leerling begint bij een dekkend netwerk van voorzieningen. Maar hoe versterk je dat? Over die vraag werd op 29 november gebrainstormd in een door het Samenwerkingsverband georganiseerde high tea in de Stoomhal te Wormer, met als thema ‘Samen inclusiever’.

 • In het onderwijs zijn we te veel gericht op individuele oplossingen

  Hoe kan het dat het aantal kinderen met een speciale onderwijsbehoefte de afgelopen jaren zo enorm is gestegen en dat een vijfde van de leerlingen in het primair onderwijs jeugdhulp ontvangt? Het zijn kwesties die Bert Wienen, psycholoog, onderwijswetenschapper en associate lector jeugd bij Hogeschool Windesheim, niet loslaten.

 • Sepp en De Bijenkorf

  Ondanks zijn lichamelijke beperking kon Sepp door een onderwijsarrangement op zijn eigen, thuisnabije school blijven. Zeven jaar geleden werd hij geportretteerd in het allereerste krantje van het samenwerkingsverband. Toen was Sepp zes, nu dertien. Hoe gaat het inmiddels met hem?

 • Buiten Gewoon Leren

  Als het nog niet lukt om op school onderwijs te volgen, kunnen kinderen naar de zorgboerderij en Buiten Gewoon Leren.