Zorg Primair Onderwijs Vakblad van CNV Onderwijs – Nico Schouws

Van creatief denken naar samen kansen ontdekken voor het jonge kind

Jonge kind in de Zaanstreek

Werken met jonge kinderen is iedere dag een uitdagende en verrassende ontdekkingsreis. Van leerkrachten wordt flexibiliteit, sensitiviteit en creativiteit verwacht om aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen tegemoet te kunnen komen. In het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek werken elke dag veel mensen samen om kansen voor alle leerlingen te bieden.

Binnen het Samenwerkingsverband zijn er professionals met expertise op het gebied van taal, autisme, hoogbegaafdheid en jonge kind. Dit schooljaar zijn we samen met jonge kind specialisten een traject gestart dat aansluit bij het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband PO: Passend Onderwijs met als thema: Samen leren en werken aan inclusiever onderwijs in de Zaanstreek: Ieder kind doet mee (SWV, 2022).

Passend Ontwerpen Jonge Kind

Dit traject, Passend Ontwerpen Jonge Kind, is in samenwerking met docenten van Fontys OSO vormgegeven. Vertrekkend vanuit de aanwezige kennis, expertise en ervaring op het vlak van het jonge kind, hebben vijftien professionals dit traject doorlopen. Een traject met thematische bijeenkomsten waarin het principe van design thinking geïntegreerd is: hoe kunnen we ontwerpgericht denken en handelen inzetten in het werken met jonge kinderen? In de dagelijkse onderwijspraktijk staat de onderwijsprofessional iedere keer voor ontwerpuitdagingen. Door het inzetten van design thinking dagen we de mensen uit om in hun eigen praktijk creatief, onderzoekend en planmatig een idee uit te werken en zo ook vanuit meerdere perspectieven te werk te gaan (Rohaan, van den Broek, 2020).

 

JONGE KIND SPECIALISTEN AAN ZET
De vijftien specialisten van het SWV Primair onderwijs Zaanstreek begeleiden kinderen en leerkrachten. Dit kunnen zij zowel doen binnen hun eigen groep, binnen de school en/of vanuit het samenwerkingsverband op het gebied van zorg voor en onderwijs aan jonge kinderen. Daarnaast vervullen zij bijvoorbeeld de rol van inspirator en kwaliteitsbewaker op bouw-, school-, en netwerkniveau. Zij werken direct of indirect met jonge kinderen met specifieke begeleidings-, speel-, en onderwijsbehoeften.

Op basis van kennis en ervaring worden onderbouwd ontwikkelingskansen gecreëerd middels een systeemgerichte aanpak voor ieder kind. Dit kan heel divers zijn en gaat zowel over een aanpak voor een individueel kind als voor specifieke groepjes of klassen binnen een school- of samenwerkingsverband. Een goed afgestemde samenwerking hierin met collega’s en ouders of verzorgers is uiteraard voorwaardelijk. Deze veelzijdige inzet is binnen Fontys OSO het streven voor toekomstige specialisten en loopt synchroon met de Beroepsstandaard voor de jonge kind specialist (2017). De jonge-kind specialisten zijn echte ambassadeurs voor hun doelgroep, zij behartigen hun belangen en geven ieder kind een stem. Welk passend ontwerp zorgt voor een betere afstemming in hun praktijk?

Verder lezen? Download het hele artikel hieronder.

Meer over: